Sản phẩm mới
Video
Tin tức

HỌ AVR

ATMEGA328P-AU SMD

ATMEGA328P-AU SMD

40.000 VNĐ

ATMEGA64A-AU SMD

ATMEGA64A-AU SMD

60.000 VNĐ

STM32F103C8T6 SMD

STM32F103C8T6 SMD

40.000 VNĐ

STM32F030K6T6

STM32F030K6T6

30.000 VNĐ

ATMEGA16A-AU SMD

ATMEGA16A-AU SMD

40.000 VNĐ

ATMEGA8L-AU SMD

ATMEGA8L-AU SMD

23.000 VNĐ

ATMEGA328P-PU ATMEL

ATMEGA328P-PU ATMEL

50.000 VNĐ

ATMEGA8-PU

ATMEGA8-PU

25.000 VNĐ

ATMEGA16

ATMEGA16

40.000 VNĐ

ATTINY13-20PU

ATTINY13-20PU

15.000 VNĐ

ATTINY85

ATTINY85

50.000 VNĐ

ATTINY2313-20PI

ATTINY2313-20PI

45.000 VNĐ

Facebook chat