Sản phẩm mới
Video
Tin tức

MOSFETs

MXP6008CT MOSFET

MXP6008CT MOSFET

8.000 VNĐ

IRF3205

IRF3205

7.000 VNĐ

FDA20N50F 20A 500V

FDA20N50F 20A 500V

15.000 VNĐ

13N50

13N50

15.000 VNĐ

IRF4905 DIP

 IRF4905 DIP

7.000 VNĐ

IRF4905S SMD

IRF4905S SMD

30.000 VNĐ

IRF730

IRF730

7.000 VNĐ

11N80C3

11N80C3

13.000 VNĐ

IRF9540

IRF9540

7.000 VNĐ

IRF540

IRF540

10.000 VNĐ

IRF530

IRF530

7.000 VNĐ

IRF630

IRF630

7.000 VNĐ

IRF3205 tốt

IRF3205 tốt

11.000 VNĐ

BS170

BS170

5.000 VNĐ

SI2302

SI2302

2.000 VNĐ

4953 SMD

4953 SMD

3.000 VNĐ

40T03GP

40T03GP

6.000 VNĐ

Facebook chat