Sản phẩm mới
Video
Tin tức

IC TƯƠNG TỰ (ANALOG ICs)

TL072

TL072

4.000 VNĐ

SG3525 DIP16 TI

SG3525 DIP16 TI

7.000 VNĐ

SN75176 DIP-8 TI

SN75176 DIP-8 TI

7.000 VNĐ

TL074CN DIP14 JFET

TL074CN DIP14 JFET

5.000 VNĐ

SN75179

SN75179

6.500 VNĐ

IR2103 DIP

IR2103 DIP

13.000 VNĐ

IR2103 SMD

IR2103 SMD

13.000 VNĐ

NCP1252

NCP1252

12.000 VNĐ

UC3845

UC3845

5.000 VNĐ

SN75176 DIP8 TH

SN75176 DIP8 TH

4.000 VNĐ

IR2110 DIP-14

IR2110 DIP-14

15.000 VNĐ

IR2104 DIP

IR2104 DIP

13.000 VNĐ

HT1621B

HT1621B

7.000 VNĐ

IR2104

IR2104

23.000 VNĐ

TL084

TL084

4.500 VNĐ

TL084 SMD

TL084 SMD

4.500 VNĐ

LM1117T-3.3V DIP

LM1117T-3.3V DIP

7.000 VNĐ

7912 SMD

7912 SMD

9.500 VNĐ

Facebook chat