Sản phẩm mới
Video
Tin tức

4X SERIEs

CD40192 DIP16

CD40192 DIP16

5.000 VNĐ

CD4046

CD4046

5.000 VNĐ

CD4013 SMD

CD4013 SMD

3.000 VNĐ

CD4511 SMD

CD4511 SMD

5.000 VNĐ

CD4001 SMD

CD4001 SMD

4.000 VNĐ

CD4047 SMD

CD4047 SMD

6.000 VNĐ

CD4011BM SMD

CD4011BM SMD

3.000 VNĐ

CD4066 SMD

CD4066 SMD

3.000 VNĐ

SN74LS175N

SN74LS175N

7.000 VNĐ

CD4541

CD4541

5.000 VNĐ

CD4022BE

CD4022BE

5.000 VNĐ

CD4017 SMD

CD4017 SMD

3.000 VNĐ

CD4047

CD4047

6.000 VNĐ

CD4060

CD4060

5.000 VNĐ

CD4002

CD4002

5.000 VNĐ

CD40110

CD40110

7.000 VNĐ

CD4020

CD4020

5.000 VNĐ

CD4066

CD4066

3.000 VNĐ

CD4011

CD4011

3.000 VNĐ

CD4518

CD4518

4.000 VNĐ

CD4516

CD4516

6.000 VNĐ

CD4072

CD4072

5.000 VNĐ

CD4050

CD4050

4.500 VNĐ

CD4078

CD4078

5.000 VNĐ

Facebook chat