Sản phẩm mới
Video
Tin tức

DIODEs

MUR860 U860 TO-220

MUR860 U860 TO-220

5.000 VNĐ

DSEI30-12A DSE130-12A

DSEI30-12A DSE130-12A

19.000 VNĐ

1N5406

1N5406

1.500 VNĐ

1N5401

1N5401

1.500 VNĐ

MUR460 4A 600V

MUR460 4A 600V

2.500 VNĐ

FR305

FR305

2.000 VNĐ

Diode 1N5399

Diode 1N5399

1.000 VNĐ

Diode FR207

Diode FR207

350 VNĐ

Diode FR307

Diode FR307

1.000 VNĐ

Diode 1N5819

Diode 1N5819

500 VNĐ

Diode 1N5408

Diode 1N5408

1.000 VNĐ

Diode 1N5822

Diode 1N5822

1.000 VNĐ

DIODE 10A10

DIODE 10A10

1.500 VNĐ

Diode HER305

Diode HER305

2.000 VNĐ

Facebook chat