Sản phẩm mới
Video
Tin tức

Sản phẩm tiêu biểu

SN75179

SN75179

6.500 VNĐ

CD4026BE

CD4026BE

7.000 VNĐ

MUR4060

MUR4060

15.000 VNĐ

NCP1252

NCP1252

12.000 VNĐ

MT8888

MT8888

25.000 VNĐ

KIA6210AH

KIA6210AH

50.000 VNĐ

Tụ 2A333

Tụ 2A333

1.000 VNĐ

Tụ 101K1KV

Tụ 101K1KV

1.000 VNĐ

UC3845

UC3845

5.000 VNĐ

BT152-600R

BT152-600R

6.000 VNĐ

LINH KIỆN ĐIỆN TỬ ĐẠI PHÚ

Facebook chat