Sản phẩm mới
Video
Tin tức

Sản phẩm tiêu biểu

HT1621B

HT1621B

7.000 VNĐ

063AC (MC34063ACD)

063AC (MC34063ACD)

10.000 VNĐ

IR2104

IR2104

23.000 VNĐ

LM3886

LM3886

60.000 VNĐ

TL084

TL084

4.500 VNĐ

LM1117T-3.3V DIP

LM1117T-3.3V DIP

7.000 VNĐ

BTA41-700B

BTA41-700B

13.000 VNĐ

BTA20-600B

BTA20-600B

7.000 VNĐ

BTA20-800B

BTA20-800B

9.000 VNĐ

BD140

BD140

2.500 VNĐ

Trạm hàn HAKKO 936

Trạm hàn HAKKO 936

370.000 VNĐ

Tay hàn HAKKO 936

Tay hàn HAKKO 936

120.000 VNĐ

2N120CN

2N120CN

17.000 VNĐ

LM1875 NS

LM1875 NS

50.000 VNĐ

LM1875 TQ

LM1875 TQ

10.000 VNĐ

LINH KIỆN ĐIỆN TỬ ĐẠI PHÚ

Facebook chat