Sản phẩm mới
Video
Tin tức

Sản phẩm tiêu biểu

IR2110 DIP-14

IR2110 DIP-14

15.000 VNĐ

IR2104 DIP

IR2104 DIP

13.000 VNĐ

Cáp USB-RS232

Cáp USB-RS232

60.000 VNĐ

BT152-600R

BT152-600R

6.000 VNĐ

HT1621B

HT1621B

7.000 VNĐ

063AC (MC34063ACD)

063AC (MC34063ACD)

10.000 VNĐ

IR2104

IR2104

23.000 VNĐ

LM3886

LM3886

60.000 VNĐ

TL084

TL084

4.500 VNĐ

LM1117T-3.3V DIP

LM1117T-3.3V DIP

7.000 VNĐ

BTA41-700B

BTA41-700B

13.000 VNĐ

BTA20-600B

BTA20-600B

7.000 VNĐ

BTA20-800B

BTA20-800B

9.000 VNĐ

BD140

BD140

2.500 VNĐ

LINH KIỆN ĐIỆN TỬ ĐẠI PHÚ

Facebook chat